โรงเรียนเอื้ออำพน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ธุรการ-การเงิน (ด่วน)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
16-มิถุนายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
1.ด้านงานสารบรรณและโต้ตอบหนังสือต่าง ๆ - รับ-ส่งเอกสารทั้งในและนอกหน่วยงาน - จัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้ม - รายงานข้อมูลต่าง ๆ ของทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ - จัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน - บริการบุคลากรในโรงเรียน เช่น โรเนียว ถ่ายเอกสาร พิมพ์งานต่าง ๆ - จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ - ต้อนรับผู้ปกครอง แขกผู้มาเยือนโรงเรียน - ลงทะเบียนประวัตินักเรียน 2. ด้านการเงิน - จัดเก็บเงินค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่ารถและอื่น ๆ - จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน - จัดทำงบประจำเดือน (เข้าแฟ้มแยกประเภท) - จัดเก็บใบเสร็จ หลักฐานการจ่ายเงิน - จัดทำงบประมาณประจำปี - ต้อนรับและบริการผู้ปกครอง เพื่อความสะดวกในการชำระเงินและต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน 3.ด้านพัสดุ - ครุภัณฑ์ - ลงทะเบียนพัสดุ - ครุภัณฑ์ - บริการบุคลากร เบิก - ยืม - ซ่อมแซมพัสดุที่ชำรุดอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบพัสดุ - ครุภัณฑ์เป็นประจำ - จัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์หก-สองสี่เวศูนย์เจ็ด:ห้าเจ็ด:สองห้าไอพีสามจุดสองหนึ่งห้าจุดเจ็ดเก้าจุดหนึ่งหนึ่งหก ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 19219
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• มีความรู้ความสามารถด้านธุรการ - การเงิน
 
• สุภาพอ่อนน้อม พูดจาไพเราะ
 
• คล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง
 
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 156 ซอย - ถนน เขามด-ท่าชนะ  
แขวง/ตำบล :
ละแม
เขต/อำเภอ :
ละแม
จังหวัด :
ชุมพร
ไปรษณีย์ :
86170
E-mail :
โทร :
0812083352/ 0889659941
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
 
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน