รู้จักเรา Schooljob.in.th
SchoolJob เว็บไซต์สมัครงานและประกาศรับสมัครงานสำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ (อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะ) วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบัน โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนดนตรี โรงเรียนศิลปะ โรงเรียนสอนพิเศษ โรงเรียนสอนภาษา ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาการเด็ก และสถาบันวิชาการต่าง ๆ ทั่วประเทศ
SchoolJob เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน (รวม 9 ปี) เป็นเว็บไซต์สมัครงานสถาบันการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงมาก เป็นเว็บสมัครงานครูยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ Google.com แนะนำ เมื่อค้นหาด้วยคำว่า "สมัครครู" เป็นเว็บไซต์ที่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศต่างเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ นัดสัมภาษณ์ครูและบุคลากรไปร่วมงานอยู่เสมอ
Schooljob มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันการศึกษาและบัณฑิตสาขาต่าง ๆ ที่ต้องการทำงานในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เว็บไซต์สคูลจ๊อบ และ SchoolJob Mobile App เน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ความสะดวก ความรวดเร็ว เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย และการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย SSL (ที่ URL เว็บไซต์ https:// จะมีสัญลักษณะกุญแจ และข้อความแสดงว่า Secure/การเชื่อมต่อปลอดภัย ) นอกจากนี้เว็บไซต์สคูลจ๊อบ ยังได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วย จึงมั่นใจได้ในความมาตรฐานของเว็บไซต์และการบริการสุดฝีมือจากทีมงานสคูลจ๊อบ
ทำไม ? คนหางานจึงฝากใบสมัครงานกับ SchoolJob
SchoolJob คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ เราส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สำหรับผู้มาฝากใบสมัครงานด้วย เมื่อท่านมาเขียนใบสมัครงานไว้ที่เว็บสคูลจ๊อบ ท่านจะได้รับการกระตุ้นให้แสดงความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของท่านในประเด็นที่เราตั้งเป็นโจทย์ไว้กว่า 3 ประเด็น
บางประเด็น เมื่อท่านไม่รู้ จะเกิดปมสงสัยขึ้นในใจท่าน ชวนให้ท่านไปเสาะแสวงหาความรู้ในวันใดวันหนึ่ง ประเด็นที่เรานำมาสัมภาษณ์ท่าน เราประมวลมาจากการสัมภาษณ์รับสมัครครูของโรงเรียนชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งผู้ไปสมัครงานจะต้องตอบคำถามดังกล่าวนี้ และการเขียนข้อความใด ๆ ของท่านต่อประเด็นต่าง ๆ ถือว่าเป็นการประมวลโลกทัศน์และชีวทัศน์ของท่านเลยทีเดียว
อยากเป็นครู ไม่ว่าจะเป็นครูอนุบาล ครูประถม ครูมัธยม ครูเอกชน อยากเป็นอาจารย์ อยากทำงานวิชาการ อยากเป็นวิทยากร อยากทำงานตำแหน่งต่าง ๆ ในโรงเรียนเช่น บัญชี จัดซื้อ ช่าง ฯลฯ สนใจงานพัฒนาหลักสูตร งานฝึกอบรมต่าง ๆ ช้าอยู่ทำไม ?
มาเขียนใบสมัครงานไว้ที่นี่ และจงแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ชีวิตของท่านตลอดมา ท่านมีกึ๋นจริง มีศักยภาพจริง พร้อมทำงานในโรงเรียนจริง ๆ จงแสดงภูมิความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของท่านไว้ท้ายใบสมัครงานที่เว็บ SchoolJob นี้สุดฝีมือของท่านด้วย เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนกว่า 5,000 แห่ง เชิญท่านไปร่วมงานอย่างรวดเร็วที่สุด เราขอให้ท่านประสบผลสำเร็จ ได้ทำงานดี ๆ มีเพื่อนร่วมงานดี ๆ ดังหวัง
สำหรับผู้หางาน เมื่อเขียนใบสมัครงานไว้ที่นี่
1. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
2. Update ข้อมูลส่วนตัวท่านได้ตลอดเวลา
3. เมื่อสถานศึกษาเชิญท่านไปสัมภาษณ์ จะมีอีเมล์แจ้งถึงท่านทันที
4. เมื่อเป็นสมาชิก 2 เดือนขึ้นไป ท่านสามารถสั่งปิดประวัติของท่านได้ (ได้งานทำแล้ว ไม่ต้องการให้ใครมาดูข้อมูลของท่าน)
5. เมื่อเป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป ท่านสามารถลบประวัติของท่านออกจากเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง (เมื่อท่านไม่ต้องการใช้งานเว็บไซต์อีกต่อไปแล้ว)
ข้อตกลง
1. ท่านต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากท่านกรอกข้อมูลเท็จ เราขอสงวนสิทธิ์ลบใบสมัครของท่านออกจากระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ท่านต้อง Log in เข้าระบบอย่างน้อย 6 เดือน 1 ครั้ง หากท่านไม่ Log in เลยเป็นเวลา 1 ปี เราขอสงวนสิทธิ์ลบใบสมัครของท่านออกจากระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
คนหางาน เชิญฝากประวัติหางานฟรี
ทำไม ? โรงเรียนควรสมัครสมาชิก SchoolJob
ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องการครูผู้สอนสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูดนตรีไทย ครูดนตรีสากล ครูพละ ครูสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ ต้องการอาจารย์ นักวิจัย วิทยากรสาขาต่าง ๆ เชิญประกาศรับสมัครงานกับเราที่ SchoolJob เราทำหน้าที่เปิดรับสมัครงานแทนท่าน และทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้นแทนท่านแล้ว ประเด็นที่เราสัมภาษณ์ ล้วนแต่วัดถึงกึ๋นผู้มาสมัครงาน เชื่อแน่ว่าจะตรงใจท่านอย่างแน่นอน ท่านสามารถคัดเลือกผู้ที่แสดงความรู้ ความเข้าใจและ ความคิดเห็นที่ท่านอ่านดูแล้ว สรุปว่า "ใช่" ไปร่วมงานได้ทันที
(ดูข้อมูลผู้สมัครงานที่ฝากใบสมัครงานรอท่านพิจารณาสัมภาษณ์และเชิญไปร่วมงาน)
ประเด็นที่เราสัมภาษณ์ ถือว่าเป็นการวัดศักยภาพผู้มาสมัครงานในระดับลึก ท่านสามารถอ่านดูใบสมัครงานของผู้มาสมัครงานแต่ละท่าน จะทำให้ท่านทราบว่า ผู้สมัครงานท่านใดแสดงความคิดเห็นที่เป็นของตนเองอย่างแท้จริง หรือคัดลอกมาจากที่อื่น ๆ โดยขาดการขัดเกลาหรือเรียบเรียงตามความเข้าใจตนเองหลายประเด็นท้ายใบสมัครงาน จะเป็นข้อมูลเสริมให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนสรุปและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับท่านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ประเด็นที่เราสัมภาษณ์ (ท้ายใบสมัครงานของผู้มาสมัครงานแต่ละท่าน) มีดังนี้
1.ทัศนคติต่อการศึกษาไทย
2.ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
3.กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา
โรงเรียนของท่าน เมื่อสมัครเป็นสมาชิกกับเรา
-ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
-ประกาศรับสมัครงานได้ไม่จำกัดตำแหน่ง และแก้ไขปรับปรุง หรือลบใบประกาศได้ตลอดเวลา
-เชิญและนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ท่านต้องการมากที่สุดได้ทันที
เงื่อนไขและข้อตกลง
การที่สถาบันของท่านสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์สคูลจ๊อบ หมายถึงท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว
1. กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากกรอกข้อมูลเท็จเราขอสงวนสิทธิ์ลบใบสมัครของท่านออกจากระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. บริษัทและสถาบันที่มีสาขา ต้องเลือก Package สำหรับบริษัทและสถาบันที่มีสาขาเท่านั้น กรณีท่านปกปิดฐานะจริงของสถาบัน หากตรวจพบ SchoolJob จะปิด Account ของท่าน ยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที และจะไม่มีการคืนค่าสมัครสมาชิกแต่อย่างใดทั้งสิ้น

3. ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่รับกิจการเหล่านี้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Schooljob ได้แก่ กิจการเกี่ยวกับประกันชีวิต-ประกันภัย, กิจการจัดหาคนงาน, กิจการ MLM ทุกประเภท และอื่น ๆ ที่ SchoolJob เห็นว่า ไม่เหมาะสมกับการเป็นสมาชิก

4. ไม่อนุญาตให้สมาชิก นำ Account ที่สมัครไว้ไปประกาศรับสมัครให้สถาบันหรือหน่วยงานอื่นนอกจากสถาบันของท่านเองตามชื่อที่ได้สมัครไว้แล้วเท่านั้น หากละเมิดข้อตกลงนี้ สคูลจ๊อบ จะปิด Account ของท่านทันทีและสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมาชิกและไม่รับท่านเป็นสมาชิกอีกต่อไป จนกว่าจะพิจารณาเห็นสมควร

โปรดทราบ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ท่านจะใช้งานระบบเว็บไซต์ได้ภายใน 30 นาที เมื่อเราได้รับแจ้งการชำระเงินจากท่านแล้ว
เชิญโรงเรียน สมัครเป็นสมาชิก โดยเลือก package ดังต่อไปนี้
อัตราค่าสมัครสมาชิกเว็บไซต์ SchoolJob
1.สำหรับสถาบันการศึกษา โรงเรียน สถาบันกวดวิชา บริษัท หรือบุคคลธรรมดา
1.1 สมัครสมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
ค่าบริการ
มอบฟรี
รวมเวลาใช้งาน
3 เดือน
2,000 บาท
-
3 เดือน
6 เดือน
3,000 บาท
1 เดือน
7 เดือน
12 เดือน
4,000 บาท
2 เดือน
14 เดือน
1.2 ต่ออายุสมาชิก (สำหรับสมาชิกปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุวันใช้งาน)
ต่ออายุสมาชิก
ค่าบริการ
มอบฟรี
รวมเวลาใช้งาน
3 เดือน
1,500 บาท
-
3 เดือน
6 เดือน
2,500 บาท
1 เดือน
7 เดือน
12 เดือน
3,000 บาท
2 เดือน
14 เดือน
2. สำหรับบริษัท/สถาบัน/องค์กรที่มีสาขาตั้งแต่ 2-10 สาขา
กรณีบริษัท/สถาบัน/องค์กร มีสาขามากกว่า 10 สาขา กรุณาติดต่อทีมงานสคูลจ๊อบ
สมัครสมาชิกใหม่
จำนวนสาขาที่มี
ค่าบริการ
หมายเหตุ
12 เดือน
มอบฟรี 2 เดือน
รวมเป็น 14 เดือน
2-4
8,000 บาท
ประกาศรับสมัครงาน
แยกตามแต่ละสาขาได้
5-7
12,000 บาท
8-10
15,000 บาท
ต่ออายุสมาชิก
จำนวนสาขาที่มี
ค่าบริการ
หมายเหตุ
12 เดือน
มอบฟรี 2 เดือน
รวมเป็น 14 เดือน
2-4
7,000 บาท
ประกาศรับสมัครงาน
แยกตามแต่ละสาขาได้
5-7
10,000 บาท
8-10
13,000 บาท
หมายเหตุ
1.กรณีกรอกข้อมูลเล่น ๆ ไม่จริงจัง ไม่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
2.สถาบันการศึกษา สมัครสมาชิก แต่ไม่ใส่ชื่อสถาบันการศึกษา
กรณีดังกล่าวข้างบน ถือว่าท่านไม่มีความจริงใจในการใช้บริการเว็บไซต์ SchoolJob ดังนั้นข้อมูลท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที
โรงเรียน เชิญสมัครสมาชิก
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ
ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ คัดลอก หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากร้านสคูลจ๊อบ