โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ช่างซ่อมบำรุง
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
N/A 
วันที่ประกาศ :
07-พฤษภาคม-2567  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
* ซ่อม ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา * สำรวจอุปกรณ์และทำเรื่องขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์สำรองในสต๊อกที่จำเป็น เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ตะปู น๊อต ฯลฯ * เก็บและรักษาอุปกรณ์ในความดูแลให้เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา * ตรวจสอบอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ ห้องน้ำตามอาคารต่างๆ * ตรวจสอบการแจ้งซ่อมว่ามีสิ่งใดที่ต้องซ้อมจากครู แม่บ้าน และบุคคลากรต่างๆ จากใบแจ้งซ่อม * ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของโรงเรียนเรื่องการจัดซื้ออุปรกรณ์ซ่อมบำรุง * บันทึกการซ่อมประจำวันเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้หัวหน้างานรับทราบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน * สามารถทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์หก-สองห้าเวหนึ่งศูนย์:ศูนย์สอง:สองเจ็ดไอพีสามจุดสองสามหกจุดแปดสามจุดหนึ่งสี่ ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 10052
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย
 
• สัญชาติไทย
 
• มีความซื่อสัตย์ อดทน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
• สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ตามที่ร้องขอได้เสร็จตามกำหนดการณ์
 
• มีความคิดสร้างสรรค์
 
• สามารถทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่ง resume มาที่ hr@panyaden.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
กฤตยา ยะรินทร์ (แตงโม)
ที่อยู่ :
เลขที่ 218,218/1 ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
น้ำแพร่
เขต/อำเภอ :
หางดง
จังหวัด :
เชียงใหม่
ไปรษณีย์ :
50230
E-mail :
โทร :
061-4101330
แฟกซ์ :
053-441461
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน