โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
จำนวนที่รับ :
3 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
28-พฤศจิกายน-2566  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
หน้าที่รับผิดชอบ 1. จัดทำและวิเคราะห์งบการเงินและรายงาน 2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3. รักษาและสรุปยอดบัญชีและแยกประเภทบัญชี 4. ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ และการจ่ายเงินเดือน 5. ติดตามงบกระแสเงินสดและจัดทำการประมาณการงบกระแสเงินสด 6. จัดการและตรวจสอบงบประมาณ 7. ตรวจสอบสินค้าคงคลังและพัฒนากลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุน 8. ตรวจสอบบัญชีและเอกสารให้ถูกต้อง 9. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี 10. พัฒนาและบำรุงรักษาระบบและขั้นตอนทางบัญชี คุณสมบัติ • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและแนวปฏิบัติ • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Suite และโปรแกรมบัญชี • มีทักษะในการแก้ปัญหา การจัดองค์กร และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสาม-หนึ่งหนึ่ง-สามศูนย์เวหนึ่งศูนย์:ห้าหนึ่ง:สี่สามไอพีหนึ่งแปดจุดสองศูนย์หกจุดหนึ่งสามจุดสองศูนย์สาม ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 24593
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือการเงิน
 
• มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• hr@denlaschool.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ครูหมิว
ที่อยู่ :
เลขที่ 8 ซอย - ถนน นครอินทร์  
แขวง/ตำบล :
บางขุนกอง
เขต/อำเภอ :
บางกรวย
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11130
E-mail :
โทร :
0993979226
แฟกซ์ :
-
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
dlts 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน