ตำแหน่ง :
ครูสาขาเครื่องยนต์
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
07-ตุลาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
1.เตรียมแผนการสอนและสื่อการสอน 2.สามารถสอนระดับ ปวช., ปวส.ได้ 3.ทำหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 4.สามารถประสานงานกับบุคลากรภายในและครูพิเศษได้ 5.สามารถฝึกฝนและดูแลควบคุมนักศึกษาเพื่อแบ่งปันทักษะความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ 6.เข้าวงกลมเช้ารับฟังช่าวสาร ร่วมกิจกรรมโฮมรูม เช็คชื่อรายงานยอดนักเรียนทุกเช้าและติดตามนักเรียน 7.ตรวจติดตามการดูแลความสะอาดและความมีระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน เช้า กลางวัน เย็น พร้อมถ่ายรูป 8.เข้าเวรประตูโรงเรียน เวรถ่ายรูปตึกตอนกลางวัน เวรกลางวันตรวจอาคารเรียน เวรวันหยุด 9.จัดทำไลน์กลุ่มผู้ปกครอง แจ้งข่าวสาร 10.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-หนึ่งศูนย์-หนึ่งเก้าเวหนึ่งเก้า:สามห้า:หนึ่งสามไอพีสามจุดสองหนึ่งสี่จุดสองสองสี่จุดสองศูนย์เจ็ด ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 21531
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 
• 2.เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 
• สอนในรพดับชั้น ปวช., ปวส. ได้
 
• 4.มีทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่ดี มุ่งมั่น ตั้งใจ ซื่อสัตย์
 
• 5.สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ได้
 
• 6.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 
• 7.มีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
• 8.สามารถยอมรับและแก้ไขปรับปรุงตนเองได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 ม.4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบัรี 20230
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณณรงค์ 089-5721244 , 082-6692580
ที่อยู่ :
เลขที่ 79/4 ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
บึง
เขต/อำเภอ :
ศรีราชา
จังหวัด :
ชลบุรี
ไปรษณีย์ :
20230
E-mail :
โทร :
038042011
แฟกซ์ :
038042049
เว็บไซต์ :
Line ID :
0895721244 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน