โรงเรียนมีชัยพัฒนา ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
03-กันยายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาโท  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์เก้า-หนึ่งเก้าเวหนึ่งสี่:หนึ่งสี่:ศูนย์ศูนย์ไอพีสี่สี่จุดหนึ่งเก้าสองจุดสองห้าสี่จุดสองสี่หกสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 21496
รายละเอียดงาน :
1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะที่ตอบเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกับคณะครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องและชุมชนรอบโรงเรียน 2.พัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 3.ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆและนวัฒกรรม เพื่อนำมาปรับใช้ในโรงเรียน 4.กำหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งการจัดการให้เกิดการพัฒนาตามที่กำหนด 5.บริหารงาน ติดตาม และให้คำแนะนำในการทำงานกับคณะครู บุคลากร และคณะมนตรีนักเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6.สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคส่วนต่างๆรวมถึงประชาชนในชุมชนรอบโรงเรียน 7.ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนรายไตรมาส พร้อมทั้งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• วุฒิปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• มีใบอนุญาตการเป็นผู้บริหารโรงเรียน
 
• มีใบประกอบวิชาชีพครู และประสบการณ์ในการสอน
 
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนมากกว่า 3 ปี
 
• สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานพัฒนาชุมชน
 
• มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 
• สามารถคิดวางแผน แก้ปัญหา และกำหนดกลยุทธ์การทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 
• มีความมุ่งมั่น อดทนต่อการทำงานหนัก และสามารถบริหารงานหลายอย่างพร้อมกันได้
 
• สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ร่วมงาน และกระตุ้นให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
 
• มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานกับภาคส่วนต่างๆได้ดี
 
• มีทักษะด้านไอที สามารถใช้โปรแกรม MS Word,MS Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
044-661581 ต่อ 101
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 186 ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
โคกกลาง
เขต/อำเภอ :
ลำปลายมาศ
จังหวัด :
บุรีรัมย์
ไปรษณีย์ :
31130
E-mail :
โทร :
044-661-581 ต่อ 101
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน