ตำแหน่ง :
ครูภาษาจีน
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามวุฒิการศึกษา 
วันที่ประกาศ :
06-มิถุนายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร์รี่ จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัคร ครูภาษาจีน 1 ตำแหน่ง เริ่มงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564-2565 (1 สิงหาคม 2564) รายละเอียดงาน - สอนวิชาภาษาจีนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา (ไม่เกิน 25 คาบ/สัปดาห์) - จัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา - จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา - ประเมินนักเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ร่วมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียน - ร่วมประชุมครูและบุคลากรโรงเรียน - ร่วมวางแผน เตรียมงาน และจัดกิจกรรมของโรงเรียน - ดูแลเด็กนักเรียนช่วงพักเบรค - รับผิดชอบเวรประจำวัน - รับผิดชอบงานธุรการ / งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - เวลาทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 8:00 - 16:00 น. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ - เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ตามวุฒิและประสบการณ์) - สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, วันหยุดประจำปี โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร์รี่ เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปัจจุบันเปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์หก-สองสี่เวศูนย์เจ็ด:สี่เก้า:สี่ห้าไอพีสามจุดสองหนึ่งห้าจุดเจ็ดเก้าจุดหนึ่งหนึ่งหก ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 21256
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• สำเร็จการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน หรือวิชาเอกภาษาจีน
 
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีความพร้อมดำเนินการขอใบอนุญาต
 
• ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ HSK5 ขึ้นไป
 
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
• มีความอดทนและรักเด็ก สามารถสอนและดูแลเด็กวัย 3-12 ปีได้ดี
 
• มีความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวและพัฒนาตนเอง
 
• มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบสูง
 
• สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และทำงานเป็นทีมได้ดี
 
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการทำงาน
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง resume, รูปถ่าย, หลักฐานวุฒิการศึกษา, เอกสารประกอบอื่นๆ มาที่อีเมล cisoffice@cranberry.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
โทร. 0906743899
ที่อยู่ :
เลขที่ 258 ซอย - ถนน พหลโยธิน  
แขวง/ตำบล :
ชมพู
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
ลำปาง
ไปรษณีย์ :
52100
E-mail :
โทร :
0906743899
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน