ตำแหน่ง :
ครูสอนเคมี
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
15,800 
วันที่ประกาศ :
29-พฤษภาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์หก-หนึ่งเจ็ดเวสองสาม:ห้าห้า:ห้าศูนย์ไอพีสามห้าจุดหนึ่งเจ็ดสามจุดสองสามสี่จุดหนึ่งหกเก้าสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 14426
รายละเอียดงาน :
ภาระงานสอนและกิจกรรม ดังนี้ 1) ภาระงานสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ตามหลักสูตรระดับ ม.ต้น , ม.ปลาย 2) ภาระงาน 5 ฝ่าย 3) ภาระงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ภานใน และหรือ นอกสถานศึกษา การปรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 1) ฐานเงินเดือนเริ่มต้น = 15,800 บาท 2) การปรับเลื่อนเงินเดือน ตามแบบราชการครู ศึกษาได้ตามเวปไซต์ทั่วไป 3) ระดับขั้นของครู ระดับ 1 : 1-2 ปี = 15,000 บ. ระดับ 2 : 3-10ปี = 15,000-20,000 ระดับ 3 : 11-15 ปี = 25000-30,000 ระดับ 4 : 16 ปีขึ้นไป = 30,000 ขึ้นไป การรับค่าตอบแทน ตามผลงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 1) ประเมินผลตอบแทน จากการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.1) ประเภทที่ 1 ผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ ติวข้อสอบเพื่อทดสอบวิชาการ เป็นต้น 1.2) ประเภทที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนได้ เข้าศึกษาต่อ ในรูปแบบ สะสมผลงาน 1.3) ประเภทที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ หรือ สร้างรางวัลให้ โรงเรียน 2) การรับผลตอบแทน ปีละ 1 ครั้ง สูงสุด = 100,000 การรับโบนัสพิเศษ ดังนี้ 1) อายุการทำงาน 10 ปีขึ้นไป 2) เคยรับค่าตอบแทนผลงาน 3) คิดโบนัส จากค่าตอบแทน ที่เคยปฏิบัติได้ คูณ ..... กี่เท่าที่กำหนด เช่น ได้รับค่าตอบแทน 10 ปี = 50,000 × 1.5 = โบนัส = 75,000 บ.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1) จบการศึกษา ป.ตรี ในสาขาเคมี ถ้าไม่ตรงต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี
 
• 2) มีใบประกอบวิชาชีพครู จะได้รับพิจารณาก่อน
 
• 3) ไม่มีรายชื่อขึ้นบัญชีสอบผ่านครูข้าราชการแล้วรอเรียก หากพบภายหลังยุติการจ้างและเรียกลำดับถัดไป
 
• 4) พร้อมทดสอบความรู้ด้วยข้อสอบ, แผนฯ, สอบสอน จากโรงเรียน ประเมินผู้ได้คะแนนสูงสุด
 
• 5) ไม่มีประวัติคดีอาญา หรือแพ่ง
 
• 6) ผู้จบใหม่ รับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการฝึกสอน
 
• 7) ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ต้องมีประสบการณ์การทำงานครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
• 8) อายุไม่เกิน 45 ปี
 
• 9) หากเคยมีรายชื่อสอบผ่าน ภาค ก ข สถานะถูกล้างบัญชีแล้วเท่านั้น
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• ครูวิจิตรา โทร. 089-4772999 สมัครด้วยตนเองที่ ร.ร. เท่านั้น ขั้นตอนการสมัคร และวันทดสอบวัดความรู้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง การทดสอบเป็นวันเสาร์ มีการทดสอบ ด้วยชุดข้อสอบภาค ก, ข และ ประกาศผล จึงไปสู่การสัมภาษณ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ครูไก่
ที่อยู่ :
เลขที่ 144 ซอย - ถนน บ้านท่าเพชร  
แขวง/ตำบล :
มะขามเตี้ย
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
สุราษฎร์ธานี
ไปรษณีย์ :
84000
E-mail :
โทร :
077-355567
แฟกซ์ :
077-310792
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
0894772999 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน