โรงเรียนเตชะวิทย์ ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและงานสัมพันธ์ชุมชน
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
27-พฤศจิกายน-2566  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาโท  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสาม-หนึ่งสอง-หนึ่งหนึ่งเวศูนย์สี่:สองหนึ่ง:หนึ่งสี่ไอพีสามจุดสองสามสามจุดสองสองหนึ่งจุดเก้าศูนย์สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 26282
รายละเอียดงาน :
• วางแผน/พัฒนา/สรรหา/บรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามความต้องการขององค์กร • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (KPI) • ควบคุม กำกับ ติดตามการขาด ลา มาสายของบุคลากร • การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ • จัดระบบ และจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร • พัฒนา ดำเนินการและปรับปรุงระบบสวัสดิการของบุคลากร • ส่งเสริมยกย่อง/เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่สมควรแก่ผลการปฏิบัติงาน • ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ • ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมบุคลากร • การดำเนินการขอใบอนุญาตการทำงานแก่บุคลากรต่างชาติขององค์กร (Work Permit) • วางแผน/พัฒนา/ดำเนินงาน/ประเมินผล/งานสัมพันธ์ชุมชน • ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งงานวิชาการและด้านอื่นๆ • เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 211/15 ซอย - ถนน เลียบคลองชลประทาน(สุระ2)  
แขวง/ตำบล :
ในเมือง
เขต/อำเภอ :
เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :
นครราชสีมา
ไปรษณีย์ :
30000
E-mail :
โทร :
0986941559
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Line ID :
@techawitschool 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน