ตำแหน่ง :
PE and Swimming TA (ครูผู้ช่วยวิชาพลศึกษาและว่ายน้ำ)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
19-มิถุนายน-2567  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
โรงเรียนนานาชาติ เค็นซิงตัน เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Toddlers) จนถึงชั้น Year2 (2 - 7 ปี) โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากสหราชอาณาจักร British Early Years Foundation Stage (EYFS) และหลักสูตร British National Curriculum ปรัชญาของ Kensington มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กอย่างใส่ใจเป็นรายบุคคล ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กแต่ละคนเติบโตและงอกงามตามธรรมชาติได้อย่างมีเอกลักษณ์ ผ่านการเรียนรู้ที่มีการเล่นเป็นพื้นฐานสำคัญ ทั้งกิจกรรมในร่มและกลางแจ้งต่างๆมากมาย โดยมีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งจบปริญญาด้านปฐมวัยและมากประสบการณ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด แนวทางของโรงเรียนของเรามุ่งมั่นบ่มเพาะทักษะ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กทุกคนเติบโตไปเป็นผู้ใฝ่รู้ไปจนตลอดชีวิต ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน เปิดรับสมัครตำแหน่งต่อไปนี้ ตำแหน่งที่ต้องการ: PE and Swimming Nanny (เริ่มงานสิงหาคม 2567) หน้าที่รับผิดชอบ - จัดและทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน ของเล่น ภายในชั้นเรียนวิชาพลศึกษา และว่ายน้ำ - เตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์การสอนต่างๆ เป็นประจำทุกวัน - คอยกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ในชั้นเรียนพลศึกษา และว่ายน้ำ - มีส่วนร่วม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในขณะทำกิจกรรม - ช่วยครูผู้สอน และครูผู้ช่วยเตรียมสื่อการสอน - ช่วยดูแลนักเรียนในกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนสัปดาห์ละครั้ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมประชุมพนักงาน และร่วมฝึกอบรมตามที่โรงเรียนจัดขึ้น - แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน เวลางาน: สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) 7.30 น. - 16.00 น. การพิจารณาเงินเดือน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม สวัสดิการ: - กองทุนประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - ชุดฟอร์มของโรงเรียน - อาหารกลางวันฟรี - วันหยุด 10 สัปดาห์ต่อปี - โบนัสประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์หก-สองห้าเวศูนย์เก้า:ห้าหนึ่ง:หนึ่งสามไอพีสามจุดสองสามหกจุดแปดสามจุดหนึ่งสี่ ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 25964
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
 
• สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ ถึงระดับดี
 
• มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริง ยิ้มแย้ม สุภาพ อ่อนน้อม และมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
 
• มีความรับผิดชอบสูง ขยัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และอดทน
 
• มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 
• มีใจรักในการดูแลเด็กเล็ก
 
• มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็ก หรือในตำแหน่งใกล้เคียง ในโรงเรียนนานาชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• หากพักอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่ง CV ที่ thornjutha.n@kensington.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณธรจุฑา
ที่อยู่ :
เลขที่ 88 ซอย - ถนน บางพรม  
แขวง/ตำบล :
บางพรม
เขต/อำเภอ :
ตลิ่งชัน
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10170
E-mail :
โทร :
02-864-9977
แฟกซ์ :
02-864-9911
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน