Aster International School Bangkok ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
พนักงานทำความสะอาด / แม่บ้าน
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
29-พฤศจิกายน-2566  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
- ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณอาคารเรียน - ทำงานเป็นทีม
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสาม-หนึ่งสอง-หนึ่งหนึ่งเวสองสอง:ศูนย์หก:สองสามไอพีสามสี่จุดสองสองแปดจุดห้าสองจุดสองหนึ่ง ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 25027
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• มีสัญชาติไทย
 
• อายุระหว่าง 20-50 ปี
 
• จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
• ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
• ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 
• ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 
• ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณจันทร์จิรา
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 289/2, 289/4-6 อาคาร/หมู่บ้าน Aster International School Bangkok ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์  
แขวง/ตำบล :
ช่องนนทรี
เขต/อำเภอ :
ยานนาวา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10120
E-mail :
โทร :
026722100
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Facebook :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน