ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
14-พฤศจิกายน-2566  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาโท  
รายละเอียดงาน :
• วางแผนงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ประเมินพัฒนาการเด็ก • วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรม พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาสื่อการศึกษา • พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา • ส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น • จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสาม-หนึ่งหนึ่ง-สามศูนย์เวหนึ่งศูนย์:สองห้า:สองสามไอพีหนึ่งแปดจุดสองศูนย์หกจุดหนึ่งสามจุดสองศูนย์สาม ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 25008
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.จบป.ตรี/ป.โท ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• 2.มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning, problem base learning, project approach หรืออื่น ๆ
 
• 3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝ่ายวิชาการ มีความเป็นผู้นำ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาการทำงานของตนเองอยู่เสมอ
 
• 4.ขยัน อดทน ใจเย็น ซื่อสัตย์ รักเด็ก มีน้ำใจ มีความเสียสละ
 
• 5.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ชอบการเรียนรู้
 
• 6.สื่อสารกับต่างชาติได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
อ.สุกัญญา 0869944099
ที่อยู่ :
เลขที่ 68/6-8 ซอย สายลม 1 ถนน พหลโยธิน 8  
แขวง/ตำบล :
สามเสนใน
เขต/อำเภอ :
พญาไท
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10400
E-mail :
โทร :
026154493-4
แฟกซ์ :
026154495
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน