Little Oak ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน (ฝึกพัฒนาการเด็ก และกระบวนการความคิด)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
31-ธันวาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์หนึ่ง-หนึ่งเก้าเวสองศูนย์:ศูนย์หนึ่ง:สองหกไอพีห้าสี่จุดสองสองสี่จุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งสองห้าสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 21746
รายละเอียดงาน :
- ฝึกกระบวนการคิด EF และฝึกพัฒนาการเด็ก (สำหรับเด็กเล็ก : กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 มือตาสัมพันธ์) ผ่านการเล่น บอร์ดเกม สุถานการณ์จำลอง และกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่อายุ 1.5 - 12 ปี - เข้าใจและสามารถประเมินพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์ให้กับผู้ปกครองทราบได้ -สามารถรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาของเด็กได้ เช่น ปัญหาการไม่มีสมาธิ อารมณ์ และปัญหาพัฒนาการเด็กต่างๆ - สามารถจัดกิจกรรมการสอน สร้างสื่อการสอนเพื่อสอดคล้องกับหลักสูตรที่เน้นส่งเสริมพัฒนาการ EF สมาธิ ประสาทสัมผัส และกระบวนการความคิดได้ - เวลาทำงาน (หยุดทุกวันจันทร์) วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00น.-18.00น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00น.-18.00น.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• • มีประสบการณ์สอนพัฒนาการของเด็กเล็ก หากเป็นสถาบันในลักษณะใกล้เคึยงจะพิจาราณาเป็นพิเศษ
 
• • มีความรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก
 
• • สามารถรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาการของเด็ก
 
• • สามารถประเมินพัฒนาการของเด็ก
 
• • ตั้งใจทำงานในระยะยาว ไม่มีแพลนลาออกไปศึกษาต่อ
 
• • ไม่ลาในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันทำงานหลักของโรงเรียน
 
• • สามารถสร้างสรรค์กิจกรรม และ สื่อการสอนพื่อสอดคล้องกับหลักสูตรที่เน้นส่งเสริมพัฒนาการ EF สมาธิ ประสาทสัมผัส และกระบวนการความคิดได้
 
• • เข้ากับเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่ง resume ทางไลน์ @littleoakkids หรือ email: primada.pk@gmail.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
พริมาดา 082-226-2293
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 199 ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
บางขุนกอง
เขต/อำเภอ :
บางกรวย
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11130
E-mail :
โทร :
082-2262293
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
bunny_yoyo 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน