โรงเรียนแคร์โรลล์เพรพ ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
Floor captain
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
04-ตุลาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-หนึ่งศูนย์-หนึ่งเก้าเวหนึ่งเก้า:ศูนย์สาม:สามหกไอพีสามจุดสองหนึ่งสี่จุดสองสองสี่จุดสองศูนย์เจ็ดสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 21563
รายละเอียดงาน :
(สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ) ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่งงานให้มีความชำนาญงานและประสบการณ์ทางด้าน กัปตันประจำชั้น พัฒนาเทคนิควิธีการในงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรอย่างสูงสุด Gain experience as a floor captain to implement the policies of the organization to the highest quality standards. Provide feedback on those policies to help improve and adapt the organization's methods 1. ควบคุมครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน Supervise teachers and students to follow school regulations. 2. วิเคราะห์พัฒนาการของครูและนักเรียนและแก้ไขปัญหาร่วมกันในการพัฒนางานให้สำเร็จผล Analyze the improvement of teachers and students and solve problems together to develop a successful outcome. 3. จัดทำแผนการเรียนการสอน Coordinate lesson plans and schedules among all teachers. 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการสอนตรงกับหลักสูตรและมอบทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย Ensure lesson plans match the curriculum and provide a variety of skills and experiences 5. จัดทำคู่มือครูและฝึกอบรมครู Train or supervise the training of teachers 6. สร้างระบบและวิธีการทำงาน. Implement our system and methods. 7. จัดให้นักเรียนมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในโรงเรียน Provide students with the highest safety standards in the school. 8. เป็นครูสอนแทนเมื่อจำเป็น Be a substitute teacher when needed 9. ตรวจสอบคุณภาพและประเมินวัดผลครูและนักเรียนประจำสัปดาห์ Check the quality and assess the results of teachers and students weekly. 10. ประสานงานถ่ายทอดความรู้เสนอแนวคิดวิธีการพัฒนาหลักการความรู้ใหม่และนำไปปฏิบัติ Coordinate, convey knowledge, propose ideas, methods, development, new knowledge principles, and implement them. 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่อาจมีการร้องขอจากหัวหน้างานหรือคณะกรรมการบริหาร Work on other tasks that might be requested by the supervisor or the Executive Committee. 12.รายงานตอนเย็นให้คุณแคร์โรลล์ Report evening to Mr. Carroll
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 
• มีทักษะในการสื่อสาร
 
• มีทักษะในการสังเกต วิเคราะห์และให้คำแนะนำ
 
• มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
 
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ณัฏฐ์ภิญญา
ที่อยู่ :
เลขที่ 105/1 อาคาร/หมู่บ้าน ตลาดบองมาเช่ ซอย 18 ถนน ประชาสงเคราะห์  
แขวง/ตำบล :
ลาดยาว
เขต/อำเภอ :
จตุจักร
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10900
E-mail :
โทร :
029542168
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
 
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน