โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
28-พฤษภาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
อนุปริญญา  
รายละเอียดงาน :
1.ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อละสรรหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ตามใบขออนุมัติที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ของโรงครัว ฝ่ายวิชาการ โภชนาการ ปฐมวัย และวัสดุ อุปกรณ์ งานซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง และงานสระว่ายน้ำ โดยละเอียด รอบคอบ 2.จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร ทำการเปรียบเทียบใบเสนอราคา ต่อรองราคาตกลงเงื่อนไขการชำระเงิน 3.ดูแลและจัดการใบอนุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆที่ต้องการจัดซื้อแบบขอสินเชื่อ (เครดิต) 4.ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญา 5.เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานขององค์กรกับผู้ขายสินค้า และเจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทุกช่องทางและออกไปซื้อด้วยตัวเอง 6.ศึกษาถึงสภาวะตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย 7.ส่งใบขอให้เสนอราคา ไปยังผู้ขายหลายๆ แหล่ง แล้วเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด 8.วิเคราะห์รายงานการรับรองของ และคำนวณราคาของ จำนวนที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง 9.รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและจำนวนที่ซื้อ และส่งใบสั่งซื้อกลับไปยังผู้ขาย 10.วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพื่อการจ่ายเงิน 11.แจ้งผู้สั่งรับสินค้า และจัดทำทะเบียนรับของ ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้าและประสานงานส่งเอกสารการสั่งซื้อและ เคลียร์เงินทดลองจ่ายให้กับทางฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึกทรัพย์สินและการจ่ายเงินต่อไป 12.รับผิดชอบส่งคืนสินค้า กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย สินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง 13.เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า แจ้งซ่อม เบิกหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ ประจำห้องจัดซื้อ 14.จัดซื้อนมโรงเรียน ตรวจเช็ควันหมดอายุจะต้องเป็นนมใหม่ และเช็คยอดคงเหลือในแต่ละวันเพื่อลดยอดสั่งซื้อในวันถัดไป 15.รับผิดชอบขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียนของครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อทำสต๊อคใช้งานประจำวัน 16.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และรวบรวมเอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 17.จัดทำเอกสารแผนงานจัดซื้อประจำปี (ทุก 3 ปี)
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์หก-หนึ่งแปดเวศูนย์ศูนย์:ห้าห้า:หนึ่งเจ็ดไอพีสามห้าจุดหนึ่งเจ็ดสามจุดสองสามสี่จุดหนึ่งหกเก้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20867
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 
• 2. สำเร็จการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ทางการตลาด บัญชี เป็นต้น
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• อีเมลล์ tanyalak.sr@thaichristian.ac.th หรือ 097-323-4489
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณพิมลพัทธ์ / คุณสุปริม
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน