โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารงานทะเบียนและข้อสอบ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
10,000 
วันที่ประกาศ :
30-มีนาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปวช.  
รายละเอียดงาน :
เป็นพนักงานประจำทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. มีวันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด มีประกันสังคม และได้รับสวัสดิการนอกเหนืออื่น ๆ ตามที่โรงเรียนจัดให้ เช่น อาหารกลางวันฟรี ของวัญตามโอกาสต่าง ๆ การรักษาพยาบาล เป็นต้น 1. บริการ งานถ่ายสำเนาเอกสารที่ได้รับตามใบงาน ( ภายในโรงเรียน) 2. โรเนียวข้อสอบ จัดทำเป็นเล่ม หรือใส่สันขอบให้เรียบร้อย 3. รวบรวม บันทึกรายการทำสำเนา กรณีเครื่องชำรุดมีปัญหา ให้รายงานหัวหน้าให้ทราบ 4. ดูแลทำความสะอาดจัดระเบียบภายในห้องถ่ายเอกสาร และ จัดเตรียมกระดาษ อุปกรณื หรือ ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ในห้องถ่ายเอกสารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5.สรุปรายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ภายในห้องถ่ายเอกสารให้หัวหน้าทราบทุกเดือน 6. เป็นผู้ช่วยในการจัดทำ หรือ สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 7. รับ และส่ง เอกสารให้หน่วยงานภายในต่าง ๆ ที่ติดต่อกับห้องทะเบียนและวัดผล 8. ในกรณีที่ไม่มีงานสำเนาเอกสาร ให้นั่งประจำโต๊ะธุรการในห้องทะเบียนฯ หรือ โต๊ะทำงานในห้องถ่ายเอกสาร
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์หนึ่ง-หนึ่งหกเวหนึ่งหก:ห้าแปด:หนึ่งหนึ่งไอพีห้าสี่จุดหนึ่งหกสองจุดหนึ่งหนึ่งสี่จุดหนึ่งศูนย์ห้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20866
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1. ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 
• 2. สำเร็จการศึกษา รัดีบ ม.ปวช. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 
• 3. บุคลิกดี สื่อสารเข้าใจ อดทน รักสงบ มีจิตใจบริการ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• ส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ tanyalak.sr@thaichristian.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณพิมลพัทธ์ / คุณสุปริม
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน