ตำแหน่ง :
หัวหน้าครูไทย
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
19-พฤษภาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์หก-สองสี่เวศูนย์หก:สองสาม:ศูนย์สี่ไอพีสามจุดสองหนึ่งห้าจุดเจ็ดเก้าจุดหนึ่งหนึ่งหกสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20511
รายละเอียดงาน :
-เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบการทำงานของครูผู้ช่วยชาวไทย -ดูแล ตรวจเช็คงาน และแจกงานที่ได้รับมอบหมายจากครูประจำชั้น -จัดตารางการทำงาน ที่เกี่ยงข้องกับครูผู้ช่วยทั้งหมด -เป็นผู้นำจัดการ และประสานงานกิจกรรมของโรงเรียน เช่น งานลอยกระทง,กิจกรรมการละเล่นเด็กไทย -จัดทำแผนการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสามารถแนะนำเกี่ยวกับการสอนได้ ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของเด็กขณะอยู่ในรถโรงเรียน -ดูแล บันทึกการลงการมาเรียนสาย ขาด และรายงานพัฒนาการทั้งหมด (บัญชีเรียกชื่อ) -นิเทศน์ ประเมิน พัฒนาศักยภาพและความสามารถของครูผู้ช่วย -จัดทำ รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี (SAR) ดูแลสุขลักษณะด้านต่างๆของเด็ก เช่น ความสะอาด การแต่งกาย การทานอาหาร เป็นต้น - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับหัวหน้าครู ครูต่างชาติ และผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น สช. -งานอื่นๆและหรือจัดทำเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศ หญิง
 
• สัญชาติไทย
 
• วุฒิศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (จบการศึกษาปฐมวัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด และเขียน ได้ดี
 
• มีประสบการณ์การทำงานหัวหน้า หรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 
• สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
• มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานเป็นทีม และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 
• มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น
 
• มีประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• หรือส่งประวัติมาที่ E-Mail mng.melodies@gmail.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 55 ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท  
แขวง/ตำบล :
พระโขนง
เขต/อำเภอ :
คลองเตย
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
0-2712-1680
แฟกซ์ :
0-2390-1650
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน