โรงเรียนนานาชาติการ์เด้น ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่าย MIS ประจำโรงเรียนนานาชาติการ์เด้น-สาขากรุงเทพฯ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
23-กรกฎาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์เจ็ด-สองสี่เวศูนย์เก้า:สี่หนึ่ง:สี่สองไอพีสามจุดสองสามห้าจุดหกศูนย์จุดหนึ่งสี่สี่สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18856
รายละเอียดงาน :
The ICT Support Officer will be a member of the ICT Services team across our family of campuses in Thailand. He or she will be responsible for the day-to-day ICT needs of the Bangkok campus. The role will provide general ICT support for staff and students as well as being an internal escalation point to the MIS Manager whilst supporting teachers with technology. Job Description Duties and Responsibilities (brief): - Respond to the IT system works such as network, internet system, computer system, telephone, CCTV, and other information technology - Diagnose and resolve software and hardware incidents, including operating systems and across a range of software applications - Install, upgrade, support, and troubleshoot for printers, computer hardware, projectors, laminators, and any other authorized peripheral equipment - Monitor and manage networking infrastructures such as local area network (LAN), wireless network, backup systems, and internet - Responsible for new staff setup and training as needed, such as the creation and management of all staff e-mail accounts & photocopy codes and logins for users to access the school network, Technical support as needed for staff, students and parents on the School Management System and/or online learning - Ensure all Service Desk jobs are prioritised, recorded, and actioned in a timely manner - Communicate issues arising with the Principal and MIS Manager - Ensure accurate asset records of ICT, auditing, safe storage, maintenance, updating, and use of hardware including laptops, tablets, projectors, iPads and any other ICT Organise warranty and non-warranty repairs as required - Assist in producing school ID cards when new requests are received - Perform other tasks as assigned by the MIS Manager or Principal หน้าที่และความรับผิดชอบ: - ดูแล ตรวจสอบและให้บริการอุปกรณ์ Computer ทั้ง Hardware และ Software, ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง - ดูแล และตรวจสอบระบบ Sever ของระบบต่างๆ รวมทั้ง CCTV ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้, Upgrade Softwear ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ - สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Hardware, Software LAN, Internet, ระบบโทรศัพท์ได้ - แนะนำการใช้งานและแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง hardwear. Softwear, Operating System รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในโรงเรียน - ดูแลติดตั้งระบบทั้งหมดรวมถึง e-mail, ระบบ network และ Internet - ติดต่อประสานงานกับภายนอก (vendor) - ดูแล และจัดทำข้อมูลการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Requirements: - Thai national, under 35 years Bachelor’s degree in IT, Computer Science or a related field. - 1-year minimum experience in IT Support - Broad knowledge and competency in core hardware and operating system technologies (including installation, configuration, diagnosing, preventive maintenance and basic networking) - English language skills - intermediate to fluent (i.e. strong written and verbal communication skills in English) - ‘Can do’, and willing to learn attitude - A ‘hands-on’ proactive team player - Ability to perform all tasks with attention to detail. - Ability to prioritise work - a self-directed and motivated employee. - Exemplary interpersonal skills. Problem-solver attitude
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
• - มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์และระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีจบใหม่ ต้องมีความรู้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับ)
 
• - มีทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ ระบบ Network อุปกรณ์มือถือ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
• - มีทักษะด้านการบริหารจัดการความสำคัญของงาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 
• - สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 
• - สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 
• - มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ ชอบการเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• hr@gardenbangkok.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณ กนกอร
ที่อยู่ :
เลขที่ 34 ซอย - ถนน เย็นอากาศ  
แขวง/ตำบล :
ทุ่งมหาเมฆ
เขต/อำเภอ :
สาทร
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10120
E-mail :
โทร :
022491880
แฟกซ์ :
022491943
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน