ตำแหน่ง :
ครูบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษา
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
07-กรกฎาคม-2567  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์เจ็ด-หนึ่งสี่เวศูนย์สี่:สี่ห้า:หนึ่งศูนย์ไอพีสี่สี่จุดสองศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งสี่ศูนย์จุดสองหนึ่งแปดสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18403
รายละเอียดงาน :
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและธรรมชาติโดยบูรณาการเนื้อหาและทักษะในวิชาวิทยาศาตร์ - สังคม -ธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบให้เด็กเป็นผู้ค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้สนับสนุน ตั้งคำถามเป็น เป็นตนแบบในการดำรงชีวิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1. อายุไม่เกิน 45 ปี สุขภาพแข็งแรง
 
• 2. มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
• 3. มีฉันทะและทักษะในการสื่อสาร - ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
 
• 4. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น
 
• 5. มีทักษะการจัดการบริหารชีวิตตนเองได้ดี
 
• 6. มีความรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
 
• 7. มีทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยง และเปรียบเทียบ
 
• 8. มีความใฝ่รู้ และมีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองจากปัญหาที่พบ
 
•  9. มีความเข้าใจตนเอง มีความฉลาดทางอารมณ์
 
• 10. มีความสามารถในการใช้ Info graphic ในการสื่อสาร
 
• 11. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 
• 12. มีความยืดหยุ่นที่จะเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
สโลพร ตรีพงษ์พันธ์
ที่อยู่ :
เลขที่ 13/4 ซอย ศาลาธรรมสพน์ 42 ถนน ศาลาธรรมสพน์  
แขวง/ตำบล :
ศาลาธรรมสพน์
เขต/อำเภอ :
ทวีวัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10170
E-mail :
โทร :
02-889-6941
แฟกซ์ :
02-889-6941 ต่อ 107
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน