ตำแหน่ง :
ครูบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษา
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
01-กรกฎาคม-2565  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและธรรมชาติโดยบูรณาการเนื้อหาและทักษะในวิชาวิทยาศาตร์ - สังคม -ธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบให้เด็กเป็นผู้ค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้สนับสนุน ตั้งคำถามเป็น เป็นตนแบบในการดำรงชีวิต
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์เจ็ด-ศูนย์เจ็ดเวหนึ่งสี่:หนึ่งศูนย์:สองเก้าไอพีหนึ่งแปดจุดสองศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งสามสามจุดสองเจ็ด ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18403
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1. อายุไม่เกิน 45 ปี สุขภาพแข็งแรง
 
• 2. มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
• 3. มีฉันทะและทักษะในการสื่อสาร - ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
 
• 4. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น
 
• 5. มีทักษะการจัดการบริหารชีวิตตนเองได้ดี
 
• 6. มีความรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
 
• 7. มีทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยง และเปรียบเทียบ
 
• 8. มีความใฝ่รู้ และมีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองจากปัญหาที่พบ
 
•  9. มีความเข้าใจตนเอง มีความฉลาดทางอารมณ์
 
• 10. มีความสามารถในการใช้ Info graphic ในการสื่อสาร
 
• 11. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 
• 12. มีความยืดหยุ่นที่จะเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 
• 13. มีสัมมาทิฎฐิ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
สโลพร ตรีพงษ์พันธ์
ที่อยู่ :
เลขที่ 13/4 ซอย ศาลาธรรมสพน์ 42 ถนน ศาลาธรรมสพน์  
แขวง/ตำบล :
ศาลาธรรมสพน์
เขต/อำเภอ :
ทวีวัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10170
E-mail :
โทร :
02-889-6941
แฟกซ์ :
02-889-6941 ต่อ 107
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน