โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน / ครูปฐมวัย / montessori (หญิง)
จำนวนที่รับ :
5 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
11-มีนาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์เจ็ด-สองห้าเวหนึ่งสอง:สามสาม:สามศูนย์ไอพีหนึ่งแปดจุดสองศูนย์เจ็ดจุดสองห้าศูนย์จุดหนึ่งสามเจ็ดสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17909
รายละเอียดงาน :
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 1.ดูแลอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฏของโรงเรียน 2.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหัวหน้ากิจกรรมของช่วงชั้นในส่วนของกิจกรรมวันสำคัญหรือกิจกรรมโรงเรียน 3.สำรวจนักเรียน รายงานสถิติจำนวนนักเรียนให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนทุกวันทีมีการเรียนการสอนหรือกิจกรรม 4.ให้คำปรึกษา แนะแนว และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการเรียน และการดำเนินชีวิตที่ดี 5.จัดทำเอกสารของนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน และนำส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตรงเวลาทุกครั้ง 6.แจ้งผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียนหรือความก้าวหน้าเรื่องผลการเรียน 7.จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 8.จัดแบ่งความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง 9.ปกครองนักเรียนในชั้นด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกคนและเท่าเทียมกัน 10.จัดหาสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอ 11.ดูแลรักษาทรัพย์สินของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอดเวลา 12.ติดตามเอกสารต่างๆที่โรงเรียนติดต่อไปยังผู้ปกครองของนักเรียนและรวบรวมส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 13.ประพฤติปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และ ปฎิบัติงานกับผู้อื่น(เช่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน) อย่างกัลยาณมิตร 14.ปฎิบัติหน้าที ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน เช่น งานเวรประตููโรงเรียน หรือ งานดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• หญิง อายุ 25- 45 ปี
 
• จบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์เอกปฐมวัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จิตวิทยาเด็ก
 
• มีประสบการณ์สอนปฐมวัยหลักสูตร montessori จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• เงินเดือนตามวุฒิ+ประสบการณ์
 
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับ A2 ขึ้นไป
 
• ซื่อสัตย์ อดทน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• tanyalak.sr@thaichristian.ac.th Tel. 093-327-2249
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณต้นหอม
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน