ตำแหน่ง :
ครูสอนพัฒนาการเด็ก (มีที่พักในโรงเรียน)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
15,000 
วันที่ประกาศ :
01-สิงหาคม-2565  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
- สอนพัฒนาการเด็ก อายุ 1-8 ปี - เข้ากับเด็กและปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ - มีเทรนการสอนก่อน 1เดือน - ทำงาน 6วัน หยุดวันธรรมดา 1วัน - วันหยุดประจำปีหรือประจำเทอมตามตารางของโรงเรียน - ลาป่วย/ลากิจ 10วันต่อปี - มีค่าคอมมิชชั่นการสอนและขายคอร์สเรียน - มีบ้านพักให้ Brainschool เป็นสถาบันพัฒนากระบวนการคิดให้กับเด็กวัย 1-8 ขวบ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นของจริง (Real-Object Based) ผู้สนใจสมัครโปรดเยี่ยมชมเว็บไซด์ www.brainschoolthailand.com เมื่อผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการอบรมกับสำนักงานใหญ่เป็นเวลา 1 เดือน และฝึกสอนที่สาขาอีก 2 เดือน เมื่อผ่านการอบรมแล้วจึงเริ่มปฏิบัติงาน โดยจะได้รับเงินเดือนในระหว่างการอบรม • รักการสอนเด็ก อ่อนโยนและเข้าใจในธรรมชาติ และความต้องการของเด็ก • มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจในตนเองและตั้งใจจริง • ต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการเรียนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจให้กับเด็ก • มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดเตรียมสื่อการสอนให้กับเด็กและมีเทคนิคการสอนที่จะเข้าถึงเด็กได้ดี • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถรายงานพัฒนาการต่างๆ ของเด็กให้ผู้ปกครองทราบได้อย่างชัดเจน • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี • มีความใฝ่รู้ในงานการสอนและสามารถปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นในการสอน
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์แปด-ศูนย์เก้าเวศูนย์แปด:ห้าศูนย์:สองห้าไอพีสามจุดสองสองเก้าจุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งสองสาม ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17892
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• -เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 
• -ปริญญาตรีไม่จำกัดสาชาวิชา (หากมีประสบการณ์และหรือมีวุฒิทางสาขาการศึกษาปฐมวัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
0646659144
ที่อยู่ :
เลขที่ 95/71 ซอย บ้านสวน สุขุมวิท 17 ถนน สุขุมวิท  
แขวง/ตำบล :
บ้านสวน
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
ชลบุรี
ไปรษณีย์ :
20000
E-mail :
โทร :
0915142464
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
@kidplearnacademy 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน