โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน (ปฐมวัย) /Housekeepper@kindergarten
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
01-มีนาคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ม.6  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์หนึ่ง-หนึ่งหกเวหนึ่งเจ็ด:ห้าหก:สี่สองไอพีห้าสี่จุดหนึ่งหกสองจุดหนึ่งหนึ่งสี่จุดหนึ่งศูนย์ห้าสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17851
รายละเอียดงาน :
1.จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับการรับประทานของว่าง และ อาหารมื้อต่างๆ ของนักเรียนปฐมวัย 2.รับอาหารว่างของนักเรียนปฐมวัยจากโรงอาหารใหญ่ มาจัดเตรียมให้นักเรียน พร้อมล้างทำความสะอาดภาชนะและพื้นที่ทานอาหารว่างให้สะอาดเรียบร้อย 3.เดินแจกอาหารว่าง และ นม ตามห้องเรียนปฐมวัย 4.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ พร้อมรับอาหารกลางวันของนักเรียนใ้ห้ทันก่อนพักช่วงเช้า (08.00-09.00น.) 5.จัดเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนปฐมวัย พร้อมจัดจาน ช้อน ชาม จาน ทำความสะอาดให้เรียบร้อย 6.ตักเสริ์ฟบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนปฐมวัยระหว่างช่วงนักเรียนรับประทานอาหาร 7.เมื่อนักเรียนปฐมวัยรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดเก็บ ล้างจาน ช้อนและเครื่องใช้ต่างๆให้สะอาดวางถูกสุขลักษณะในที่ที่จัดเก็บให้เหมาะสม ก่อน เวลาพักเที่ยงของตนเอง (12.30 - 13.00 น.) 8.จัดเตรียมของว่างช่วงบ่ายให้นักเรียนปฐมวัย และแจกจ่ายให้ตามห้องเรียน ให้แล้วเสร็จก่อน 15.00 น. 9.จัดคืนส่งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่รับมาให้โรงครัวใหญ่ และทำความสะอาดห้องอาหารและห้องครัวปฐมวัยให้เรียบร้อย 10.ในกรณีที่มีงานพิเศษ ต้องรับและจัดอาหารว่าง สำหรับนักเรียนที่มี After School Care (ฝากดูแลและเรียนพิเศษตอนเย็น) 11.แจกจ่ายอาหารให้นักเรียน After School Care (ฝากดูแลฯ) 12.ทำความสะอาดครัว ล้างจาน เก็บจาน เก็บช้อน และพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเลิกงาน 13.เก็บขยะ และเศษอาหารที่บ่อดักไขมัน และดูแลทำความสะอาดตู้เย็น ทุกวัน 14.ประพฤติปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และปฎิบัติงานกับผู้อื่น (เช่นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน) อย่างกัลยาณมิตร 15.ปฏิบัติหน้าที่ ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 45 ปี
 
• สัญชาติไทย
 
• สุขภาพแข็งแรง
 
• มีความขยัน อดทน รักความสะอาด และงานบริการ
 
• มีประสบการณ์ในการเป็นแม่บ้านและเลี้ยงเด็กมาก่
 
• จิตใจดีมีเมตตากับเด็กเล็ก
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• กรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ tanyalak.sr@thaichristian.ac.th หรือ โทร. 097-323-4489
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ฝ่ายบุคคล ชื่อ คุณพิมลพัทธ์
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน