โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน ประจำสระว่ายน้ำ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
22-สิงหาคม-2566  
วุฒิที่รับ :
ม.6  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์เจ็ด-สองหนึ่งเวหนึ่งสอง:สองห้า:ห้าหกไอพีหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสองหกจุดหนึ่งเจ็ดหกจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17851
รายละเอียดงาน :
1.จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับการรับประทานของว่าง และ อาหารมื้อต่างๆ ของนักเรียนปฐมวัย 2.รับอาหารว่างของนักเรียนปฐมวัยจากโรงอาหารใหญ่ มาจัดเตรียมให้นักเรียน พร้อมล้างทำความสะอาดภาชนะและพื้นที่ทานอาหารว่างให้สะอาดเรียบร้อย 3.เดินแจกอาหารว่าง และ นม ตามห้องเรียนปฐมวัย 4.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ พร้อมรับอาหารกลางวันของนักเรียนใ้ห้ทันก่อนพักช่วงเช้า (08.00-09.00น.) 5.จัดเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนปฐมวัย พร้อมจัดจาน ช้อน ชาม จาน ทำความสะอาดให้เรียบร้อย 6.ตักเสริ์ฟบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนปฐมวัยระหว่างช่วงนักเรียนรับประทานอาหาร 7.เมื่อนักเรียนปฐมวัยรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดเก็บ ล้างจาน ช้อนและเครื่องใช้ต่างๆให้สะอาดวางถูกสุขลักษณะในที่ที่จัดเก็บให้เหมาะสม ก่อน เวลาพักเที่ยงของตนเอง (12.30 - 13.00 น.) 8.จัดเตรียมของว่างช่วงบ่ายให้นักเรียนปฐมวัย และแจกจ่ายให้ตามห้องเรียน ให้แล้วเสร็จก่อน 15.00 น. 9.จัดคืนส่งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่รับมาให้โรงครัวใหญ่ และทำความสะอาดห้องอาหารและห้องครัวปฐมวัยให้เรียบร้อย 10.ในกรณีที่มีงานพิเศษ ต้องรับและจัดอาหารว่าง สำหรับนักเรียนที่มี After School Care (ฝากดูแลและเรียนพิเศษตอนเย็น) 11.แจกจ่ายอาหารให้นักเรียน After School Care (ฝากดูแลฯ) 12.ทำความสะอาดครัว ล้างจาน เก็บจาน เก็บช้อน และพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเลิกงาน 13.เก็บขยะ และเศษอาหารที่บ่อดักไขมัน และดูแลทำความสะอาดตู้เย็น ทุกวัน 14.ประพฤติปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และปฎิบัติงานกับผู้อื่น (เช่นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน) อย่างกัลยาณมิตร 15.ปฏิบัติหน้าที่ ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 45 ปี
 
• สัญชาติไทย
 
• สุขภาพแข็งแรง
 
• มีความขยัน อดทน รักความสะอาด และงานบริการ
 
• มีประสบการณ์ในการเป็นแม่บ้านและเลี้ยงเด็กมาก่
 
• จิตใจดีมีเมตตากับเด็กเล็ก
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• กรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ pimonphat.ra@thaichristian.ac.th หรือ โทร. 0809600268
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ฝ่ายบุคคล ชื่อ คุณลูกพีซ
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.0618720507 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน