ตำแหน่ง :
ครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
08-สิงหาคม-2565  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์แปด-ศูนย์เก้าเวศูนย์เจ็ด:สี่ศูนย์:สี่สี่ไอพีสามจุดสองสองเก้าจุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งสองสามสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 15686
รายละเอียดงาน :
รายละเอียดงาน 1. สอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ป.3-6 2. ทำแผนการสอนรายเทอม ปฏิทินการเรียนรู้ แผนการสอนรายวัน ประเมินผลการเรียนรู้ 3. เก็บบันทึกและถ่ายทอดกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นเรียนที่น่าสนใจ ผ่านเพจของโรงเรียน 4. ทำโครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยในหลากหลายรูปแบบ 5. สนับสนุนครูประจำชั้นในการดูแลนักเรียน 6. เป็นพิธีกรในงานสำคัญของโรงเรียนและมีส่วนในการฝึกซ้อมนักเรียนในการนำเสนอ 7. เมื่อมีการเข้าค่ายของโรงเรียน สนับสนุนด้วยการไปเป็นครูผู้ช่วย 8. ทำหน้าที่เวรดูแลรับนักเรียน และส่งนักเรียน 9. สนับสนุนความสามารถทางวรรณศิลป์ของนักเรียนผ่านการพานักเรียนไปเรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่งดงาม สนับสนุนและเผยแพร่งานเขียนของนักเรียน 10. สนับสนุนโครงการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 11. ให้คำปรึกษาผู้ปกครองและนักเรียน 12. นำเสนอแผนการสอนและพัฒนาแผนการสอนก่อนลงสู่ชั้นเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• มีความรับผิดชอบในการทำแผนการสอนรายเทอม แผนการสอนรายวัน ใบงาน สื่อ
 
• ใจเย็นสุขุมรอบคอบ มีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 
• มีความอดทน มุมานะ เสียสละ ในการทำงานโดยนำประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้ง
 
• มีวินัยในการจัดระเบียบการทำงานของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
 
• มีใจรักและมีทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 
• มีสัมมาวาจา ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสมและงดงาม
 
• ทำงานเป็นทีมได้
 
•  รู้หลักภาษาไทย วรรณคดี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง มีความชัดเจนถูกต้อง ในศาสตร์ที่ตนเรียนมา
 
• มีความรักในวิชาชีพครู
 
• มีใจรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตใจที่เปิดกว้าง โดยเฉพาะการรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อการพัฒนา
 
• มีจิตอาสาต่อส่วนรวม
 
• เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะชีวิต จิตใจ และ สติปัญญา
 
• มีความสามารถในการสร้างแผนการสอนให้เอื้อต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน
 
• มีความสามารถในการบูรณาการวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและนักเรียนได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
สโลพร
ที่อยู่ :
เลขที่ 13/4 ซอย ศาลาธรรมสพน์ 42 ถนน ศาลาธรรมสพน์  
แขวง/ตำบล :
ศาลาธรรมสพน์
เขต/อำเภอ :
ทวีวัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10170
E-mail :
โทร :
02-889-6941
แฟกซ์ :
02-889-6941 ต่อ 107
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน