ตำแหน่ง :
ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Database)
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
01-เมษายน-2567  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนนักเรียน ระดับ ปวช.-ปวส.รอบปกติ และรอบวันอาทิตย์ รับผิดชอบหน้าที่ครูประจำชั้น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน เป็นต้น. **มีความชำนาญการสอน วิชา Database, Web HTML5 ,App ,IOT ,Futt ex CSS, JavaScript, Node.js **มี Note Book ส่วนตัว **ทางวิทยาลัย ไม่รับพิจารณาผู้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ
สงวนโดย :
สองศูนย์สองสี่-ศูนย์สี่-หนึ่งสี่เวศูนย์ห้า:สองเก้า:ศูนย์เก้าไอพีสี่สี่จุดสองหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสี่เก้าจุดสองศูนย์ห้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 13487
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• จบวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมฯ /สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 
• สามารถผลิตสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
• มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 
• รักในการสอน/วิชาชีพครู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
• **ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ**
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และ เอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมรูปถ่าย e-mail : supatta_pat@hotmail.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
อ.สุภัททา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/5 ซอย - ถนน พิบูลสงคราม  
แขวง/ตำบล :
สวนใหญ่
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11000
E-mail :
โทร :
02-9675050
แฟกซ์ :
02-9673932
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน